om2018-09-11T23:29:44+00:00

Vårt mål er å finne gode arkitektoniske løsninger som gir en verdi til deg som er oppdragsgiver.

Godkjenninger

Foretaket har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 som søker og prosjekterende, og naturligvis et kvalitetsstyringssystem som oppfyller kravene i Plan- og bygningsloven.

BIM / CAD

Vi benytter BIM-verktøyet Revit i alle faser av prosjekteringen, og har  erfaring i bruk fra 2006. I tillegg til å ha brukt Revit i egne prosjekter og tidligere ansettelser, har vi referanser fra leveranse av BIM-tjenester til større entreprenør i Oslo.

Vi benytter etter behov AutoCad og har erfaring fra bruk fra 1998.

For både store og små aktører bør BIM være av interesse. Det er et effektivt produksjonsverktøy som gjør at vi kan bruke mer av tiden til utvikling av prosjektet og mindre tid til dokumentasjonen. Det er også et raskt modelleringsverktøy som gjør at 3D-visualisering naturlig kan skje i tidlig fase. I tidlig fase der vi ser at det er raskere å konsentrere seg om fri form modellering for undersøkelser av løsninger benytter vi Sketchup og 3D Studio Max.

Visualisering

Vi har erfaring i 3D visualisering fra rundt år 2000. I dag leverer mange  kun denne tjenesten. Det kan være rasjonelt at dette arbeidet skjer der utviklingen av prosjektet skjer, og vi kan tilby dette som en tilleggstjeneste.

Referanser

Vi har +20 års erfaring i utførelse av arkitektfaget, fra regulering og skisseprosjekt til gjennomføring og oppfølging mot byggeplass. Fra prosjekterfaring fra velrenommerte Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt MNAL, til prosjekter i eget firma, fra medarbeider til prosjektleder i gjennomføring. Fra først nevnte bl.a. kontorbygg for Statkraft og PGS, kjøpesenterutvidelse på CC Vest, messebygg på Svalbard, boligblokker i Lodalen, på Ensjø og på Tjuvholmen, reguleringsarbeid for Lilleaker, og deler av Ensjø-området. Vi jobber nå med tilbygg og påbygg, eneboliger og utvikling av 6 tomannsboliger med garasje under terreng. Vi har erfaring fra deltakelse i en rekke åpne konkurranser, som rådhus i Sola kommune, Guggenheim-museum i Helsinki – og mange flere.